Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

1. POGOJI UPORABE - SPLOŠNO

SPLOŠNI POGOJI

S spletno trgovino (v nadaljevanju tudi "trgovina") upravlja podjetje ARANEA TOYS d.o.o., ČRET 34, 10 040 ZAGREB, z matično številko: 5265339 in davčno številko: HR99965974590. Podjetje ARANEA TOYS d.o.o.  je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju tudi ponudnik ali ARANEA TOYS D.O.O.). Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti kupca in trgovine ter urejajo poslovni odnos med podjetjem ARANEA TOYS D.O.O. d.o.o in kupcem. Splošni pogoji poslovanja urejajo tudi posamezna pravila nakupa na prevzemnem mestih družbe ARANEA TOYS D.O.O.. Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila) (v nadaljevanju: uporabnik).

Uporabnik spletne trgovine je posameznik, ki preko ARANEA TOYS d.o.o. spletne trgovine opravi nakup. Uporabnik lahko opravi nakup z registracijo ali brez. V primeru registracijo mora biti geslo, ki si ga izbere uporabnik, varno, vsebuje naj vsaj 8 znakov, od tega vsaj eno majhno in eno veliko črko ter vsaj eno številko.

Splošni pogoji spletne trgovine ARANEA TOYS D.O.O. na spletni strani LUNIX.SI so v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.
ARANEA TOYS D.O.O. spletna trgovina na spletni strani http://www.lunix.si/, ki omogoča nakup različnih neživilskih izdelkov široke potrošnje. Upravlja ga podjetje ARANEA TOYS D.O.O..

Uporabnik uporablja sistem v spletni trgovini http://www.lunix.si/. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine http://www.lunix.si/, pravice kupca ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Uporabnik storitev je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja s pogoji uporabe. Uporabnik se z dostopanjem do spletnega mesta ali z uporabo storitve strinja, da je seznanjen s pogoji uporabe, ne glede na to, ali dostopa z registracijo na spletno mesto ali skozi uporabo storitve.

Če uporabnik nastopa v imenu pravne osebe, zastopa in jamči, da ima pooblastilo za to pravno osebo.

Pogoji uporabe vključujejo tudi naslednje razdelke:

DOSTOPNOST INFORMACIJ

Uporabniku zagotavljamo dostopnost informacij še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba. Informacije, ki so vam vedno dostopne:

 • podatki o podjetju ARANEA TOYS D.O.O. (ime in sedež podjetja),
 • kontaktni podatki, ki vam omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene lastnosti artiklov/blaga ter rok veljavnosti podatkov,
 • dostopnost artiklov (vsak artikel, ki je v ponudbi za nakup na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
 • pogoje in stroške dostave (način, kraj in rok dostave),
 • cene so jasno in nedvoumno določene ter prikazane z in brez davka,
 • načini plačila in prevzema artikla
 • časovno veljavnost ponudbe,
 • rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),
 • pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

Ko uporabnik uporablja katero koli storitev ali pošlje e pošto na info@lunix.si, besedilna sporočila ali sporočila drugih vrst komunikacije s svoje namizne ali mobilne naprave, z nami komunicira elektronsko. Soglašate, da tudi naša sporočila prejemate elektronsko. Strinjate se, da vsi sporazumi, obvestila, razkritja in druga sporočila, ki vam jih ARANEA TOYS D.O.O. posreduje elektronsko, izpolnjujejo vse zakonske zahteve, kjer mora biti takšna komunikacija v pisni obliki oziroma na trajnem nosilcu podatkov.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

ARANEA TOYS D.O.O. se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njenih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da jih ne uspemo pravočasno ažurirati. V takem primeru, vas bomo kot kupca obvestili o spremembah in vam omogočili odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega artikla.

ARANEA TOYS D.O.O. ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo obiskovalci. Mnenja pred objavo pregledamo in zavrnemo tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so neprimerna, zavajajoča ali žaljiva. Prav tako ne odgovarjamo za informacije v mnenjih in se omejujemo od kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz podanih informacij v mnenjih.
Pridržujemo si pravico do odstopa od pogodbe, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih v primeru vednosti ne bi potrdili oziroma sklenili pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

ARANEA TOYS D.O.O. si pridržuje pravico do sprememb pogojev poslovanja preko spletne trgovine kadarkoli, kakorkoli in brez predhodnega opozorila.

ARANEA TOYS D.O.O. zagotavlja jamstvo oziroma garancijo v skladu z veljavno zakonodajo in ne prevzema dodatne odgovornosti, če to ni izrecno dogovorjeno.

ARANEA TOYS D.O.O. odgovarja le za stvarne napake svoje izpolnitve v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (podrobnejša pojasnila se nahajajo v pogojih prodaje) in ne daje nobenih dodatnih jamstev, pogojev in spremljajoče dokumentacije, predvsem glede (neomejeno) učinkovitosti, rezultatov, varnosti, nepristranskosti, prodajne kakovosti, integracije, lastnosti, pričakovanj, zadovoljive kakovosti ali primernosti za kateri koli poseben namen.

ARANEA TOYS D.O.O. ni odgovorno za izpolnitev katerega koli zahtevka uporabnika oz. kupca, ki nastane kot posledica poškodbe zaradi nepravilne ali neprimerne uporabe.

ARANEA TOYS D.O.O. ni odgovorno za izgube dobičkov, izgube iz poslovanja, okrnitve dobrega imena in/ali podobnih izgub, ali izgube ali izkrivljanja podatkov ali informacij, ali za gospodarsko škodo, ali za kakršno koli drugo izgubo, stroške, poškodbo, zneske ali izdatke, tudi če izhajajo iz teh pogojev uporabe.

ODVEZA ODGOVORNOSTI

Vsebino objavljeno na straneh Spletne trgovine ARANEA TOYS D.O.O. je dovoljeno uporabljati in reproducirati le v nekomercialne namene, pri čemer pa je potrebno ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah. ARANEA TOYS D.O.O. zagotavlja kar najbolj ažurno in natančno vsebino svojih spletnih strani, vendar ne prevzema nobenih garancij o njeni ažurnosti in/ali natančnosti. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

ARANEA TOYS D.O.O. ali katerakoli izmed drugih pravnih ali fizičnih oseb, ki so sodelovale pri nastanku in izdelavi Spletne trgovine ARANEA TOYS D.O.O., ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh Spletne trgovine ARANEA TOYS D.O.O. ali za kakršnekoli tehnične napake. Prizadevamo si priskrbeti ustrezne slike za vse izdelke v Spletni trgovini ARANEA TOYS D.O.O. .V primeru morebitnih razlik med barvnimi odkloni in dejanskimi izdelki, to ne vpliva na lastnost izdelka. Dopuščamo možnosti za nepravilnosti podatkov, slikovnega, tekstovnega, zvočnega in video materiala v Spletni trgovini ARANEA TOYS D.O.O. . Za podrobnejše opise in informacije se lahko obrnete na nas ali direktno na proizvajalca izdelka. V primeru napak vam bomo omogočili odstop od pogodbe na naše stroške.

ARANEA TOYS D.O.O. si pridržuje pravico do sprememb pogojev poslovanja preko Spletne trgovine ARANEA TOYS D.O.O. kadarkoli, kakorkoli in brez predhodnega opozorila.

VELJAVNOST POGOJEV UPORABE

Ti pogoji uporabe veljajo dokler kupec ne preneha uporabljati ARANEA TOYS D.O.O. spletna mesta.

Če ARANEA TOYS D.O.O. oceni, da se ne držite pogojev uporabe, ali če ARANEA TOYS D.O.O. sumi, da se niste držali katerega koli pogoja ali določila teh pogojev uporabe, lahko ARANEA TOYS D.O.O. kadarkoli enostransko prekine ta sporazum brez predhodnega obvestila.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Lastnik spletne trgovine ARANEA TOYS D.O.O. se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki uporabljeni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in ne bodo posredovani tretjim osebam. Za potrebe dostave bomo Vaše podatke zaupali dostavni službi. Kupec oz. uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da podjetje ARANEA TOYS D.O.O. trajno preneha uporabljati njegove osebne podatke. Z uporabo spletne strani se hkrati tudi strinjate z navedenimi pogoji uporabe vaših osebnih podatkov. Več o varovanju osebnih podatkov na: povezava do pravilnika o zasebnosti.

VELJAVNO PRAVO

Ti pogoji uporabe in vsi povezani pogoji in usmeritve ter tudi vsi ločeni sporazumi, s katerimi vam ARANEA TOYS D.O.O. zagotavlja storitve se razlaga v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije. ARANEA TOYS D.O.O. si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno, v kolikor pa to ne bo možno, bo za reševanje teh sporov pristojno sodišče v Kranju.

2. POGOJI PRODAJE

Ti pogoji veljajo za vse nakupe izdelkov ARANEA TOYS D.O.O..

PROSIMO, SKRBNO PREBERITE TE POGOJE! VSEBUJEJO VSE POMEMBNE INFORMACIJE O VAŠIH PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH, KOT TUDI OMEJITVE IN IZKLJUČITVE.

SKLENITEV POGODBE

Prodajalec je podjetje ARANEA TOYS d.o.o., ČRET 34, 10 040 ZAGREB, z matično številko: 5265339 in davčno številko: HR99965974590., ki ima tudi ARANEA TOYS D.O.O. spletno trgovino http://www.lunix.si/. Kupec je oseba ali podjetje, ki je s prodajalcem sklenil kupoprodajno pogodbo, ustno ali pisno ali preko spletne strani po e sporočilu naročil blago, oziroma ob nakupu prejel od prodajalca račun (v nadaljevanju: Uporabnik). Kupoprodajna pogodba med ponudnikom ARANEA TOYS D.O.O. in kupcem/uporabnikom je sklenjena v trenutku potrditve naročila s strani ponudnika (v trenutku prejema elektronskega sporočila “Naročilo sprejeto”). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ARANEA TOYS D.O.O. kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče. Pogodba sklenjena med ARANEA TOYS D.O.O. in kupcem se ne sme spreminjati ali dopolnjevati, razen če se s spremembami strinja tako kupec kot ARANEA TOYS D.O.O.. Poleg sklenjene pogodbe, se za vaš nakup uporabljajo tudi pogoji, ki jih vsebujejo drugi ARANEA TOYS D.O.O. dokumenti, na katere se sklicuje ta pogodba, vključno s politiko o zasebnosti in politiko vračanja podjetja ARANEA TOYS D.O.O..

Kupec z oddajo naročila, sprejme te prodajalčeve splošne pogoje poslovanja.

Kupoprodajna pogodba je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika. Če je kupec registriran uporabnik, je pogodba kupcu v vsakem trenutku dosegljiva v njegovem uporabniškem profilu.

Kupec in prodajalec sta se dolžna držati splošnih pravil poslovanja. Kupec ima pravico, da odstopi od pogodbe v roku 14-ih dni od dneva nakupa v skladu s politiko vračanja.

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba ARANEA TOYS D.O.O. spletne trgovine spreminja in ažurira hitro in pogosto. Na spletni trgovini ARANEA TOYS D.O.O. ni izključena možnost napačnega podatka o ceni ali dobavljivosti. V teh redkih primerih ali v primerih, ko se cena oz. status dobavljivosti pri dobavitelju spremeni med samo obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa oziroma mu ponudil najboljšo možnost rešitve situacije v skladu s politiko prodaje in politiko vračanja.

Vse akcije in popusti, objavljeni na ARANEA TOYS d.o.o. spletni trgovini, veljajo izključno za nakup oziroma naročila po spletu.

S ponudbo ne spodbujamo čezmernega nakupovanja in nekritične uporabe izdelkov. Ob uporabi se morate držati priporočenih odmerkov in navodil za uporabo.

PONUDBA

Zaradi narave poslovanja in v želji po zagotovitvi ažurnih podatkov se podatki o artiklih v spletni trgovini pogosto spreminjajo. Cena v spletni trgovini je prikazana kot spletna cena ter redna cena. Spletna cena velja za vse uporabnike spletne trgovine. Na spletnem mestu artikla je za posamezen artikel prikazana redna cena, kar je prodajna cena na prevzemnih mestih.

Izbrana ponudba je izbor artiklov iz naše spletne trgovine. Posebna ponudba je posebej znižana cena artikla, ki velja v določenem obdobju za določene artikle, ki so v ponudbi označeni s popustom. Ob artiklu je navedena znižana cena artikla in Redna cena, ki je prečrtana.

Odprodaja artiklov smo poimenovali artikle, katerim smo še dodatno znižali ceno glede na spletno ceno, in velja do odprodaje zalog tega artikla. Cena je navedena ob artiklu.

V rubriki "Priporočeni izdelki" so prikazani artikli, ki jih priporočamo kupcem zaradi lastnosti artikla ali/in cene. Priporočilo je namenjeno širšemu krogu oseb in ne upošteva potreb in lastnosti posameznega kupca, zato kupec sam sprejema odločitev za nakup in zanjo ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Ti pogoji prodaje (»Pogodba«) veljajo za nakup izdelkov, ki jih prodaja ARANEA TOYS D.O.O.. Ko naročite naš izdelek, se strinjate s temi pogoji. Če ste izdelek že naročili, pa nočete biti več zavezani tej pogodbi, morate v tem primeru nemudoma bodisi kontaktirati ARANEA TOYS D.O.O. ali pa izdelek vrniti v skladu s politiko vračanja ARANEA TOYS D.O.O.. Prosimo, da ukrepate takoj in upoštevate, da te možnosti lahko zahtevajo nekatere dodatne stroške.

CENE

Spletna cena velja za vse uporabnike nakupa v spletni trgovini. Za nakup se ni potrebno registrirati! Kupec postane registriran uporabnik z registracijo v spletni trgovini.

Redna cena je prodajna cena na prevzemnih mestih.

Kjer je ob artiklu izpisana samo ena cena, pomeni, da sta spletna cena in redna cena enaki.

Vse cene vsebujejo DDV.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti in v primeru plačila pod navedenimi načini plačila na strani spletne trgovine.

V primeru plačila s plačilnimi ali kreditnimi karticami veljajo še naslednji pogoji:

 • plačnik (podatki v profilu uporabnika) mora biti ista oseba ali organizacija, ki je lastnik plačilne kartice,
 • po oddaji naročila ni možna sprememba vsebine naročila oziroma končnega zneska naročila, razen v posebnih primerih, ki jih določi ponudnik.

Kljub naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bomo kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa poiskali rešitev za obojestransko zadovoljstvo.

Popusti se ne seštevajo.

RAZPRODANI IZDELKI

V posameznih primerih se lahko zgodi, da vam katerega od naročenih izdelkov ne moremo poslati, ker je razprodan in ga trenutno ni na zalogi, zato vas prosimo za razumevanje.

IZDAJA RAČUNA

Ob dostavi naročenih artiklov kupcu dostavimo tudi račun. V primeru osebnega prevzema prejme kupec račun ob njihovem prevzemu. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

SLIKE

Slike so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja ali lastnosti artikla, saj so posredovane s strani proizvajalca oz. zastopnika! Kupec oziroma uporabnik mora pred uporabo prebrati in upoštevati navodila, priložena izdelku.

V ceno ni vključen strošek dostave, razen v primerih, ko je to izrecno označeno ("brezplačna dostava").

POSTOPEK OBVEŠČANJA O NAKUPU

Naročilo

 • Po oddaji naročila prejme kupec obvestilo s povzetkom naročenih izdelkov in izbranimi opcijami plačila ter dostave po elektronski pošti. Uporabnikom so na spletni strani v uporabniškem profilu vselej dostopne vse podrobnosti o statusu in vsebini vsakega naročila (če je uporabnik registriran).
 • Vaše naročilo bomo v delovnem času pregledali, preverili dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdili oziroma z razlogom zavrnili. Pridržujemo si pravico kontaktirati naročnika v namen preverjanja podatkov ali zagotovitve točnosti dobave.
 • Pri dobavi artiklov, ki jih ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču, je izključno vezan na dobavo s strani svojega dobavitelja in na čas, v katerem lahko ta dobavitelj dostavi artikel ponudniku. Na poštni predal in na elektronski naslov naročnika bomo sproti pošiljali obvestila o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo artiklov. Če je dobavna doba zelo dolga in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči in bomo artikel odstranil iz naročila ter kupcu vrnili morebitna že vplačana sredstva. V tem primeru lahko kupec najkasneje v roku 15 dni sporoči ali bo celotno naročilo storniral. Če dobavitelj ponudniku ne potrdi dobavljivosti naročenih artiklov najkasneje do izteka treh mesecev od dneva oddaje naročila, lahko ponudnik naročilo kupca zavrne iz razloga, ker artikel ni na razpolagi. Z dnem zavrnitve naročilo kupca preneha veljati. ARANEA TOYS D.O.O. d.o.o, ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobavljivosti artiklov, ki jih nimamo na zalogi v lastnem skladišču.

Naročilo je odpremljeno ali pripravljeno za osebni prevzem

Naročene artikle bomo poizkušali v najkrajšem možnem času (max. 1 teden) pripraviti za dostavo na vaš naslov oz. osebni prevzem. O tem bomo sproti obveščali naročnika po elektronski pošti. V primeru, da ste naročili blago, ki ga zaradi nepredvidljivih razlogov ne moremo odpremiti v obljubljenem roku, vas o novem dobavnem roku obvestimo po telefonu ali na vaš elektronski naslov.

Preklic naročila

V primeru, da se kupec pravočasno odloči za preklic naročila, mora prodajalca o tem nemudoma obvestiti na e naslov info@lunix.si. V zadevo elektronskega sporočila navedite "Preklic naročila", v sporočilu pa navedite ime in priimek ter številko in datum naročila. Če se zgodi, da je naročilo že odpremljeno, lahko pošiljko kupec zavrne dostavni službi. V primeru osebnega prevzema, pa kupec svojo željo po preklicu naročila sporoči na prevzemni lokaciji.

Prodaja pravnim osebam

Registracija in prodaja pravnim osebam z oddajo naročila preko Spletne trgovine je mogoča, vendar so obvezni podatki naziv podjetja, naslov ter davčna številka. Pravne osebe z oddajo naročila preko Spletne trgovine nimajo pravice do odstopa od pogodbe v roku 15 dni in ne morejo reševati sporov preko SRPS.

Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

KOMUNIKACIJA Z UPORABNIKI

V kolikor potrebujete pomoč pri oddaji naročila, nas lahko pokličete na telefon 051/604 994od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ali pošljete na e naslov info@lunix.si

V kolikor potrebujete pomoč pri svetovanju, nas lahko pokličete na telefon 051/604 994od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ali pošljete na e naslov info@lunix.si.

Z uporabnikom bomo stopili v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-1.

Morebitna oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
 • pošiljatelj bo jasno razviden,
 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne in jasno bodo določeni pogoji udeležbe v njih,
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
 • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bomo izrecno spoštovali.

NAROČILO BLAGA / PREKLIC NAROČILA

Naročilo preko spletne trgovine ARANEA TOYS D.O.O.

S klikom na gumb "Oddaj naročilo" oz. »Plačaj in oddaj naročilo« se zavezujete k plačilu in prevzemu blaga. Kupec je po Obligacijskem zakoniku dolžan naročen paket prevzeti in zanj plačati odkupnino.

Preklic naročila

V primeru napake, lahko kupec brez dodatnih stroškov prekliče naročilo do 12:00 ure na dan naročila. Preklic naročila mora kupec poslati na e naslov info@lunix.si ali pisno na naslov: ARANEA TOYS D.O.O. d.o.o. Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. V primeru da kupec v tem roku ne posreduje preklica naročila, pomeni, da je pogodba o nakupu izdelkov med kupcem in prodajalcem nepreklicno sklenjena.

VARSTVO POTROŠNIKOV

V tem poglavju pogojev poslovanja je potrošnik tista fizična ali pravna oseba, ki pridobiva in uporablja izdelke za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. V preostalih poglavjih sta v izrazu kupec upoštevana kupec in potrošnik.

ARANEA TOYS D.O.O. d.o.o. deluje v skladu z veljavno zakonodajo in v vsakem trenutku skrbi za uporabnike in kupce. V morebitnih sporih si po svojih najboljših močeh prizadeva za sporazumno rešitev. Vsako morebitno pritožbo lahko kupec naslovi na objavljene kontakte.

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) zaradi svoje narave določeni izdelki, naročeni preko ARANEA TOYS d.o.o. spletne trgovine niso primerni za vračilo. To določilo ne velja v primeru dostave napačnih izdelkov ali napake s strani ponudnika.

ODGOVORNOST

ARANEA TOYS D.O.O. d.o.o. ni odgovorna za posledice uporabe izdelkov, kupljenih preko ARANEA TOYS D.O.O. spletne trgovine, ki nastanejo zaradi uporabe, ki ni v skladu z navodili za uporabo izdelkov.

ARANEA TOYS D.O.O. opozarja uporabnike, da pred uporabo artikla natančno preberite navodilo!

ARANEA TOYS D.O.O. ni odgovorna za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. računalnik, okužen z virusi) ali ponudnikov poti oziroma infrastrukture, ki jo uporablja storitev ARANEA TOYS D.O.O. spletna trgovina (npr. izpad delovanja medmrežja).

ARANEA TOYS D.O.O. se po svojih najboljših močeh trudi zagotavljati ažurnost in pravilnost podatkov na spletni strani ARANEA TOYS d.o.o. spletna trgovina, a se lahko kljub temu zaradi specifike poslovanja ARANEA TOYS D.O.O. spletne trgovine lastnosti artiklov, dostava ali cena spremenijo v tako kratkem času, da podatkov na spletni strani ni mogoče popraviti. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila oziroma sporazumno rešitev.

Na morebitne napake nas lahko uporabniki v kateremkoli trenutku opozorite tako, da nas pokličete na telefon 051/604 994 od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ali pošljete sporočilo na e naslov info@lunix.si, za kar vam bomo v ARANEA TOYS D.O.O. spletni trgovini zelo hvaležni.

STVARNA NAPAKA

Pravice iz naslova stvarne napake pripadajo le potrošnikom v smislu Zakona o varstvu potrošnikov (fizična oseba, ki pridobi izdelek za namene izven svoje pridobitne dejavnosti).

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na izdelku, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bil izročen. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na izdelku ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim ali
 • vrne plačani znesek.

Napaka je stvarna, kadar

 • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo
 • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
 • izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
 • je prodajalec izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka se preverja v primerjavi z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Za uveljavljanje stvarne napake mora potrošnik kontaktirati ARANEA TOYS D.O.O. o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na izdelku natančneje ureja Zakon o varstvu potrošnikov.

GARANCIJA

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu, računu ali oglaševalskem sporočilu. Dobavitelj izdelka jamči za kakovost izdelka oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Garancijski rok začne teči z dnem prevzema blaga s strani kupca. Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ARANEA TOYS D.O.O., ki bo zagotovil ažurno informacijo.

TELEFONSKE KOMUNIKACIJE

Telefonsko komuniciranje z nami, vključno s klici in pogovori s katerim od naših zastopnikov ali neodvisnih izvajalcev, se rutinsko spremlja in/ali posname. Izrecno soglašate v vašem imenu in v imenu drugih uporabnikov vaše telefonske številke, da se klici lahko spremljajo ali posnamejo.

VELJAVNA ZAKONODAJA, PRITOŽBE IN SPORI

ARANEA TOYS D.O.O. d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in zagotavlja učinkovito obravnavo pritožb na vseh prodajnih mestih. V primeru težav nas pokličite na telefonsko številko 051/604 994, pošljite elektronsko sporočilo na e naslov info@lunix.si ali nam pišite na naslov ARANEA TOYS D.O.O. d.o.o. - spletna prodaja, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, ARANEA TOYS D.O.O. d.o.o. upošteva določila Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (SRPS) in v skladu s 32. členom tega zakona v splošnih pogojih priznava Nacionalno kontaktno točko-Slovenija.

Na podlagi Uredbe 524/2013/EU je bila ustanovljena enotna vstopna točka za reševanje sporov, ki izvirajo iz spletne prodaje. ARANEA TOYS D.O.O. kot ponudnik blaga in storitev na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na elektronski in s klikom na povezavo boste preusmerjeni na platformo https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL.

Za dodatno pomoč se lahko obrnete na Nacionalno kontaktno točko - Slovenija. Podatki so navedeni na povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.complaints.odrList.

Navedena ureditev ima podlago tudi v Svetu o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.
Ti splošni pogoji in vsi povezani Pogoji in usmeritve ter tudi vsi ločeni sporazumi, s katerimi vam ARANEA TOYS D.O.O. zagotavlja storitve se razlaga v skladu z zakoni Republike Slovenije.

ARANEA TOYS D.O.O. si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno, v kolikor pa to ne bo možno, bo za reševanje teh sporov pristojno sodišče v skladu z veljavnim zakonom o pravdnem postopku.

ARANEA TOYS D.O.O. skladno z zakonskimi normativi ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Naj vam bo nakupovanje v ARANEA TOYS d.o.o. spletni trgovini v veselje!

NAČIN PLAČILA IN DOSTAVA

PLAČILO NAROČENIH IZDELKOV

Naročene izdelke na spletni trgovini ARANEA TOYS D.O.O. lahko plačate:

 • po predračunu (e-banka, položnica, ..),
 • po povzetju,
 • s kreditnimi karticami (Mastercard, Visa),

V primeru plačila po predračunu se sklicujte na podatke:
LUNIX, trgovina in storitve, d.o.o.
Tržaška cesta 2
1000 Ljubljana
SLOVENIJA
SKB: SI56 0316 0100 1486 949
BIC banke: SKBASI2X

Pri izpolnjevanju naloga UPN v polje sklic najprej vnesite SI00, za tem pa številko vašega naročila (npr. SI00 12835). V polju koda namena lahko izberete GDSV ali OTHR.

POGOJI DOSTAVE NAROČENIH ARTIKLOV

Izdelke, naročene v spletni trgovini ARANEA TOYS D.O.O., dostavlja Pošta Slovenije in GLS.

 • redna dostava s Pošto Slovenije – izdelki bodo predvidoma dostavljeni v 3-5 delovnih dneh.

STROŠKI DOSTAVE

Stroški dostave se izračunajo glede na težo celotnega naročila in po ceniku dostavne službe. Stroški dostave so uporabniku spletne trgovine vidni v samem procesu opravljanja nakupa.

GLS vam nudi hitro in zanesljivo dostavo. Kurir vam bo paket dostavil na izbrani naslov za dostavo. V primeru, da vas na njem ob poskusu vročitve paketa ne bo, vam bo v nabiralniku pustil obvestilo, s katerim lahko paket skupaj z osebnim dokumentom prevzamete na najbližjem prevzemnem mestu.

GLS vas bo o poteku dostave obveščala preko SMS sporočila in e-obvestila na sledeče načine:

 • zjutraj, ko bo paket pripravljen za dostavo, za prevzem na prevzemnem mestu;
 • ob dostavi, če naslovnika ne bo na naslovu. Obvestili ga bomo, da ga paket čaka na prevzemnem mestu, tako da ga lahko prevzame že na poti domov. V hišnem predalčniku bo tudi obvestilo o prispeli pošiljki;
 • z e-obvestilom, ko bo paket vročen.

Dostava je možna v delovnem času dostavne službe. Paketov, razen v mestih, kjer je to omogočeno, ne dostavljamo v soboto, nedeljo in med prazniki.
Pomembno: V kolikor kurir oceni, da vam paketa ne bo mogel izročiti brez stika vam bo pustil listek za prevzem na izbranem prevzemnem mestu. V kolikor ne želite prevzeti paketa na izbranem prevzemnem mestu lahko na telefonski številki, ki je zapisana na listku, zaprosite za ponovno dostavo. Ponovna dostava je brezplačna.

OSEBNI PREVZEM

Osebni prevzem ni mogoč.

3. POLITIKA VRAČANJA

Ti pogoji veljajo za vse nakupe izdelkov ARANEA TOYS D.O.O..

PROSIMO, SKRBNO PREBERITE TE POGOJE! VSEBUJEJO VSE POMEMBNE INFORMACIJE O VAŠIH PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH, KOT TUDI OMEJITVE IN IZKLJUČITVE.

PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA

V primeru, da želite iz kateregakoli razloga odstopiti od prodajne pogodbe oziroma nakupa, nas lahko v 14 dneh obvestite, da odstopate od pogodbe, ne da bi vam bilo za to treba navesti razlog za svojo odločitev. Obvestilo o odstopu lahko pošljete po e-pošti info@lunix.si. 14-dnevni rok začne teči naslednji dan po datumu prevzema blaga oz. artikla. Edini strošek, ki vas bremeni v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga.

VRAČILO BLAGA IN REKLAMACIJA

V ARANEA TOYS D.O.O. se zavedamo pomembnosti reklamacij, zato se trudimo, da jih rešimo v najkrajšem možnem času in v obojestransko zadovoljstvo, vsekakor pa skladno z zakonsko veljavnimi določili v Republiki Sloveniji.

Odgovorni ste za kakršno koli zmanjšano vrednost blaga zaradi uporabe.

V primeru napake pri dobavi izdelkov kupcu po krivdi ARANEA TOYS D.O.O., lahko kupec kontaktira ARANEA TOYS D.O.O. po e naslovu info@lunix.si, ki bo primer v najkrajšem možnem času rešil v dobro kupca. Kontakt s ponudnikom je v takšnih primerih ključen za uspešno razrešitev nastale situacije.

Tudi v primeru, če se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih izdelkov (dostava napačnih izdelkov), kupec ali potrošnik kontaktira ponudnika preko enega od objavljenih kontaktov ter v skladu z dogovorom vrne dostavljene izdelke, katere bo ponudnik brezplačno nadomestil z ustreznimi. Ponudnik krije tudi stroške vračila prvotno dostavljenih izdelkov. Prvotno dostavljeni izdelki se lahko vrnejo samo v neodprti embalaži.

V primeru da dostavljeni izdelki ne ustrezajo lastnostim oziroma specifikacijam naročenih izdelkov (dostava izdelkov z napako), mora kupec o tem obvestiti ARANEA TOYS D.O.O. na e naslov info@lunix.si v roku 14 dni od datuma prejema izdelka. Če napake z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec obvestiti o njej ARANEA TOYS D.O.O. na e sporočilo info@lunix.si v 8 dneh od dneva, ko je napako opazil, sicer izgubi to pravico. ARANEA TOYS D.O.O. ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko preteče šest mesecev, odkar je bil izdelek izročen.

ARANEA TOYS D.O.O. ne odgovarja za morebitne neopazne napake v vsebnosti originalno zaprtega proizvoda.

Kot potrošnik oziroma kupec morate v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in ARANEA TOYS D.O.O. omogočiti, da stvar pregleda.

V kolikor kot potrošnik/kupec vrnete izdelke, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev za vračilo, vas bomo o tem obvestili. V tem primeru se lahko odločite, da vam izdelke dostavimo nazaj na vaše stroške, če pa takšno dostavo zavrnete, ARANEA TOYS D.O.O. si pridržuje pravico, da obdrži izdelke in znesek, ki ste ga plačali za nakup izdelkov.
Glede produktov, ki so bili vrnjeni izven Evropske Unije: Prosimo upoštevajte, da se nobene carine, davki in pristojbine, ki ste jih plačali za dobavo kupljenih izdelkov (če obstajajo), ne povrnejo.

Izdelek, ki je predmet reklamacije, mora biti nerabljen, nepoškodovan in v originalni embalaži.

V primeru reklamacij vračilo blaga predhodno najavite preko e naslova info@lunix.si ali preko telefona na 051/604 994 od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure. Priložena mora biti tudi kopija originalnega računa ali naročila.
Na vašo željo vam lahko blago zamenjamo za drugo ali pa vam vrnemo kupnino.

Na elektronski naslov info@lunix.si lahko pošljete tudi svoje ugovore, pripombe, zahtevke in predloge. V primeru, da želite iz kateregakoli razloga odstopiti od prodajne pogodbe oziroma nakupa, nas lahko v 14 dneh obvestite, da odstopate od pogodbe, ne da bi vam bilo za to treba navesti razlog za svojo odločitev.

Obvestilo o reklamaciji izpolnite na obrazcu reklamacije ali pošljete obvestilo z nedvoumno izjavo po e naslovu info@lunix.si 14-dnevni rok začne teči z dnem, ko ste prejeli blago. Edini strošek, ki vas bremeni v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga.

Če ste blago že prejeli in od pogodbe odstopate, morate blago vrniti ARANEA TOYS D.O.O. v 14 dneh po poslanem obvestilu ali izjavi, da odstopate od pogodbe. Izdelek, ki je predmet odstopa od pogodbe mora biti nerabljen, nepoškodovan in v originalni embalaži.

V primeru odstopa od pogodbe vračilo blaga predhodno najavite preko e naslova info@lunix.si ali preko telefona na 051/604 994 od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure.

Skladno z zakonodajo o varstvu potrošnikov se lahko pravica do vračila izvaja z uporabo enega od naslednjih načinov, po vaši izbiri:

i. Tako, da pošljete prodajalcu izjavo, v kateri izrecno navedete vašo odločitev, da odstopate od pogodbe. Izjavo pošljete na e naslov: info@lunix.si, ali po navadni pošti na naslov: ARANEA TOYS D.O.O. d.o.o., Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija. Priložiti je potrebno kopijo računa, naročila in pripisati, da odstopate od pogodbe.

Odstop od pogodbe ni mogoč za blago:

 • za blago, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 • za blagu, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
 • za opravljano storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;
 • zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov kolikor je embalaža odprta ali poškodovana;

Vračilo opravljenih vplačil vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja) bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik (kar je najbolj običajno s plačilom na transakcijski račun), razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugačnega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Uporabniku se vrne le vplačani znesek.

Dokazno breme glede pravilnega in pravočasnega obveščanja je na strani potrošnika.

Vrnjeni predmeti morajo biti poslani nazaj podjetju ARANEA TOYS D.O.O. v štirinajstih (14) dneh od dneva, ko kupec pošlje obvestilo o odstopu od pogodbe.

Izdelke lahko vrnete tako, da pošljete paket prek katerega koli podjetja za transport pošiljk z uporabo vnaprej plačane in vnaprej natisnjene nalepke na vašem paketu.

Kot potrošnik in kupec ste dolžni ponudnika pravočasno in pravilno obvestil o napaki, šele potem imate pravico od ponudnika zahtevati, da odpravi napako na izdelku ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali vrne plačani znesek.

V primeru ne dobavljivosti že plačanega izdelka ali v primeru iz prejšnjega odstavka, lahko potrošnik ali kupec, ki je registrirani uporabnik spletne strani ARANEA TOYS d.o.o. spletne trgovine izbere možnost dobropisa (bonusa) v višini že plačanega zneska, ki ga lahko porabi za prihodnji nakup v spletni trgovini kot registriran uporabnik.

Blago morate vrniti skupaj z vso pripadajočo dokumentacijo, nepoškodovano embalažo in računom. V primeru vračila blaga vam bomo kupnino vrnili takoj, ko bo to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe, razen v primeru plačila s kartico, če še ni bila bremenjena.

ČASI IN POSTOPKI VRAČILA

Vračilo opravljenih vplačil vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja) bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugačnega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

ARANEA TOYS D.O.O. lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.
V primeru daril se vračilo zneskov, plačanih za nakupe, izvede osebi, ki je plačala nakup.

STVARNA NAPAKA

ARANEA TOYS D.O.O. odgovarja za stvarne napake v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in Obligacijskim zakonikom.